top of page

Home  >  dla biznesu  >  rozwój zespołów

Rozwój zespołów

Świadomość siebie i mądre działanie

= lepsze wyniki

Nasz świat zmienia się tak szybko, że pozwolenie zespołom zarządzać sobą i brać odpowiedzialność za wyniki wydaje się jednym rozwiązaniem. Im bardziej zespół dojrzały, świadomy - tym więcej mamy na to możliwości.

Nasz program rozwoju zespołów zwykle zaczynamy od budowania świadomości - na jakim etapie rozwoju jest zespół, czego potrzebuje i jakie preferencje ma każdy z jego członków. Tym samym rozpoczynamy od podstaw - od budowanie zaufania i lepszej komunikacji. Używamy TTI Success Insights jako narzędzia wspierającego tą fazę.

Kolejne kroki to zwykle budowanie wspólnej wizji i przygotowanie strategii na osiągnięcie założonych celów, przy określeniu ról i wkładu każdego członka zespołu. 

Rozmowy o sukcesach i porażkach oraz barierach po drodze do celu to kolejny etap - a kończymy program patrząc w przeszłość, by zaobserwować, jaką drogę zespół przeszedł, oraz w przyszłość  - by określić kolejne kroki.

Każdy program rozwoju zespołów będzie indywidualnie zaprojektowany i uwzględni potrzeby Twojego zespołu.

bottom of page