top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.coaching4results.pl.


Administratorem strony i danych osobowych jest JUSTYNA LICHTARSKA, ul. Bronikowskiego 1 m. 192, 02-796 Warszawa.


W razie jakichkolwiek zapytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@coaching4results.pl.

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1. Administrator –  JUSTYNA LICHTARSKA, ul. Bronikowskiego 1 m. 192, 02-796 Warszawa..
2. Strona – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem www.coaching4results.pl,
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony i nawiązuje kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną z Administratorem.


§ 2
Dane osobowe


1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:

 • formularz zapisu na newsletter

 • formularz pobrania e-book'a

 • formularz zapisu na warsztaty lub sesję

 • formularz kontaktowy

 • formularz rejestracji członka bloga.

2. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem za pomocą:
• samodzielnie zainicjowanego kontaktu mailowego.
• samodzielnie zainicjowanego kontaktu poprzez serwis Facebook lub linkedin
• samodzielnie zainicjowanego kontaktu telefonicznego lub Skype


3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.


4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, który może zawierać treści marketingowe i handlowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na newsletter i akceptacji polityki prywatności. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię i adres e-mail Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.


5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do złożenia oferty, podjęcia współpracy przy realizacji procesu coachingowego, bądź realizacji szkoleń i wystąpień, a także w celu archiwizacji korespondencji.

Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail lub ewentualnie numer telefonu, plus treść wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza wraz z akceptacją polityki prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na warsztaty lub sesję przetwarzane są w celu zapisu, nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem i służą także do wystawienia i przesłania Użytkownikowi rachunku za udział w konkretnym wydarzeniu. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon, a także dane niezbędne do wystawienia rachunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i i wypełnienia formularza wraz z akceptacją polityki prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7. Jeżeli Użytkownik chce dodać komentarz lub polubić wpis na blogu, musi wypełnić formularz rejestracji członka i podać w nim swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz lub polubić wpis.

Dane przekazane podczas rejestracji członka są wykorzystywane w celu utworzenia i utrzymania profilu członka bloga oraz opublikowania komentarzy / polubienia wpisów.  podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) potwierdzona podczas rejestracji profilu członka.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga, chyba że wcześniej użytkownik poprosi o usunięcie jego profilu, co spowoduje usunięcie danych z bazy


8. Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także stanowisko, na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


9. Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu. Przekazane dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.


10. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem na usługi coachingowe, szkoleniowe, warsztatowe czy inne, Administrator wystawia Użytkownikowi rachunek, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia rachunku. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika, w tym przypadku, jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku.


Ponadto, wszystkie wystawione rachunki uwzględniane są w dokumentacji księgowej Administratora, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.


11. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.


12. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.


13. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.


14. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


15. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora


16. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: kontakt@coaching4results.pl . Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.


17. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Szkolna 28,  64-700 Śmieszkowo, NIP: 763-208-54-54,
  REGON: 300951826 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w związku z prowadzeniem korespondencji mailowej.

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F w celu prowadzenia kontaktu, korespondencji z Użytkownikami.​

 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, co służy przesyłaniu newslettera.​

 • Wix.com Ltd. ​40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel  w celu hostingu strony internetowej i kontaktu z użytkownikami za pomocą formularza kontaktu i rezerwacji konsultacji a także w celu obsługi panelu członka bloga i wysyłanie powiadomień o nowym wpisie na blogu.

 • Różowa księgowa - Justyna Kozłowska, ul. Zamkowa, nr 8, lok. 125, 03-890, poczta Warszawa, w celu wystawienia faktury i rozliczeń skarbowych.

§ 3
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.


2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach statystycznych (Google Analitics) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.


3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.


4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Narzędzia społecznościowe.

 

Na stronie  mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN.

 

Użytkownik Wyświetlając stronę, zawierającą jedną z wtyczek sprawi, że jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła stronę, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest u niego zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zaloguje się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użytkownik skorzysta z danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 

aby serwisy społecznościowe nie przyporządkowywały danych zebranych w trakcie odwiedzin na stronie profilowi użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. użytkownik Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§ 6
Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.


2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.


3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.


5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

bottom of page